Memorandum van HSAW aan die Voorsitter van die SVR werkkomitee