Limillione tsa batho li ne le le mahlomoleng ka baka la ho bolauoa ha mohale oa bona- batho bangata ha ba ea mesebetsing(article written in Sotho language)