Lixesha lokukhetha ngoku!(article written in Xhosa language)